Honorering subsidieaanvragen

Stichting Ruby and Rose is verheugd dat zij door de in voldoende mate beschikbare fondsen in 2017 drie subsidieaanvragen heeft kunnen honoreren. Hieronder leest u kort meer over de lopende onderzoeken die Stichting Ruby and Rose (mede) financiert.

SONAR
De eerste subsidieaanvraag die gehonoreerd is betreft een onderzoek naar de Sentinel Node in Ovarian Cancer (SONAR) (de schildwachtklier bij het ovariumcarcinoom).
Het betreft een onderzoek van prof. dr. Roy Kruitwagen en dr. Toon van Gorp, beide gynaecoloog-oncoloog aan het MUMC+ te Maastricht. Drs. Stephanie Speth en Yorne Ubachs, basisarts en PhD-kandidaat, zijn als onderzoekers bij dit project betrokken.
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare schildwachtklierprocedure bij het klinisch vroegstadium ovariumcarcinoom, een kanker met het hoogste sterftecijfer binnen de gynaecologie. Het hoge sterftecijfer wordt verklaard door het gegeven dat de diagnose vaak pas laat gesteld wordt. Met ondersteuning van een aantal nog te verrichten pilotstudies wordt een (inter)nationaal projectvoorstel geschreven voor een grootschalige subsidie­aanvraag bij een (andere) externe subsidiegever.
De schildwachtklier is de eerste lymfklier waar een orgaan of lichaamsdeel op draineert. Daarom kan deze lymfklier iets zeggen over de status van de andere lymfklieren. Een goede schildwachtklierprocedure kan derhalve mogelijk zorgen voor een meer accurate herkenning van de lymfklierstatus en dus een betere behandeling. Omdat sentinel node studies bij het ovariumcarcinoom tot op heden zeer beperkt zijn, is het van belang hier nader onderzoek naar te doen. Dat wordt nu mede mogelijk gemaakt door dit onderzoek.

The importance of the immunological landscape in early ovarian cancer development
Het tweede onderzoek betreft een studie waarbij nader gekeken wordt naar immunologische factoren en de rol hiervan bij de ontwikkeling van ovarium­carcinoom. Er is reeds veel ervaring opgedaan op dit terrein, zodat er expertise en materialen beschikbaar zijn, maar ook een grote verzameling samples van zowel carcinomen als de diverse veronderstelde voorstadia. Dit maakt dat dit een unieke mogelijkheid biedt om het onderzoek uit te breiden om zo meer inzicht te geven in het proces van een voorstadium in de eileider naar een uitgebreid gemetastaseerd ovariumcarcinoom.
Dit voorstel is ingediend door dr. Anne van Altena (gynecological oncologist, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc) en prof. dr. I.J.M. de Vries (researcher, Department of Tumor immunology Radboudumc). Andere leden van het projectteam zijn dr. J. Bulten (pathologist, Department of Pathology Radboudumc), drs. M. Gorris (research PhD student, Department of Tumor immunology Radboudumc), prof. dr. L.F.A.G. Massuger (gynecological oncologist, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc), drs. S.C.H.A. van der Steen (researcher and registrar Obstetrics and Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc), dr. J. Textor (researcher, Department of Tumor immunology Radboudumc), dr. K. van de Vijver (pathologist, Department of Pathology, Netherlands Cancer Institute – Antoni van Leeuwenhoek) en drs. C. Wefers (research PhD student, Department of Obstetrics and Gynecology and Department of Tumor immunology Radboudumc).
Deelnemende ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (dr. M.P.M.L. Snijders), Elisabeth/TweeSteden Tilburg (dr. J.M.A. Pijnenborg, Netherlands Cancer Institute Amsterdam (dr. K. van de Vijver), Maastricht Universitair Medisch Centrum (prof. Dr. R.F.P.M. Kruitwagen), Catharina Ziekenhuis Eindhoven (dr. R.L.M. Bekkers) en Rijnstate Hospital Arnhem (dr. A.L. Aalders).

Project Precision Medicine Approach in Ovarian Cancer
Dit is vooralsnog het laatste onderzoek dat in 2017 gefinancierd is.
In een eerste pilot is gekeken naar het buikvocht van vrouwen met eierstokkanker en in dit onderzoek wordt de onderzoekslijn uitgebreid.
In de pilot is de vraag gesteld of cellen uit dit buikvocht gebruikt kunnen worden om te voorspellen of chemotherapie werkzaam zal zijn bij de patiënten en welke vorm van chemotherapie dan het beste resultaat geeft. De eerste resultaten laten inderdaad zien dat deze cellen gekweekt kunnen worden en verschillende respons op chemotherapie laten zien. Er zullen echter veel meer samples geanalyseerd moeten worden om op alle vragen een antwoord te geven. Daar is dit onderzoek voor.
Ook dit onderzoek is ingediend door dr. Anne van Altena. De andere projectleden zijn: dr. R.C. Buijsman (managing director and Head of chemistry Netherlands Translational Research Center B.V.), dr. J. Bulten (pathologist, Department of Pathology Radboudumc), dr. M. Ligtenberg (genetics, Department of Genetics Radboudumc), prof. dr. L.F.A.G. Massuger (gynecological oncologist, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc Nijmegen), dr. N. Ottevanger (medical oncologist, Department of Oncology Radboudumc), prof. dr. I.J.M. de Vries (researcher, Department of Tumor immunology Radboudumc) end r. G.J.R. Zaman (managing director and head of biology, Netherlands Translational Research Center B.V.).

Door uw aankoop steunt u Ruby and Rose

SHOP & DONEER!