Honorering subsidieaanvragen

Stichting Ruby and Rose is verheugd dat zij door de in voldoende mate beschikbare fondsen subsidieaanvragen heeft kunnen honoreren. Hieronder leest u kort meer over de lopende onderzoeken die Stichting Ruby and Rose (mede) financiert.

Precision Medicine Approach in Ovarian Cancer   Onderzoek naar het voorspellen van de werking van chemotherapie op het buikvocht van patiënten met eierstokkanker

De behandeling van eierstokkanker is een combinatie van een operatie en chemotherapie (Taxol/Carboplatinum). Helaas zien we dat bij niet iedere patiënt de chemotherapie goed werkt. Dit betekent dat patiënten een aantal weken chemotherapie krijgen inclusief de bijwerkingen, zonder dat het de ziekte in de buik vermindert. Helaas kunnen we niet van tevoren voorspellen of de chemotherapie gaat werken of niet.

Bij patiënten met eierstokkanker in een gevorderd stadium produceert de tumor buikvocht. Dit buikvocht kan veel klachten geven, daarom wordt het vaak met een punctie uit de buik gehaald of tijdens de operatie verwijderd. Dit buikvocht willen we gebruiken in het onderzoek. In het buikvocht zitten tumorcellen. In dit onderzoek willen we gaan kijken of het mogelijk is om in het laboratorium te kijken naar de tumorcellen in het buikvocht. We willen kijken of die tumorcellen goed of slecht reageren op de verschillende soorten chemotherapie en of dit overeen komt met de klinische respons van de patiënt op de chemotherapie. Daarmee willen we kijken of het mogelijk is om per patiënt te voorspellen of de chemotherapie gaat werken of niet.

Het doel is om uiteindelijk te bereiken dat wanneer iemand buikvocht af laat nemen, dat het naar het laboratorium wordt opgestuurd en dat dan duidelijk wordt welk soort chemotherapie de patiënt het beste kan krijgen. Zo kan dan (hopelijk) per patiënt worden gekeken wat  de beste behandeling is voor die individuele patiënt.

Mijn naam is Judith den Ouden, ik doe onderzoek naar eierstokkanker.

Een positieve HPV-uitslag bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker: en nu?

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker draagt bij aan een vroege detectie van deze ziekte. Dit leidt in veel gevallen tot tijdige behandeling waardoor het geschatte aantal slachtoffers van baarmoederhalskanker ongeveer gehalveerd is. Echter, het bevolkingsonderzoek heeft als keerzijde dat veel vrouwen doorgestuurd worden naar de gynaecoloog voor behandeling terwijl er eigenlijk niets aan de hand is. Deze vrouwen maken zich voor niets grote zorgen dat ze kanker hebben en worden misschien wel onnodig behandeld. Het aantal doorverwezen vrouwen is groter geworden met de invoering van het bevolkingsonderzoek nieuwe stijl. Dit onderzoek test in uitstrijkjes van de baarmoederhals of er HPV-virussen aanwezig zijn. Het is bekend dat deze virussen baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Alleen een aanwezigheid van HPV-virussen is echter niet voldoende: slechts in een klein percentage van HPV-besmetting ontstaat er daadwerkelijk kanker. Wij zullen gaan onderzoeken of we met een nieuwe test het aantal onterecht doorverwezen vrouwen naar beneden kunnen brengen. In het kort maakt deze test onderscheid tussen HPV-aanwezigheid (ongevaarlijk) en  HPV-activiteit (misschien gevaarlijk). We zullen ons onderzoek uitvoeren op een aantal uitstrijkjes die al positief zijn bevonden in het bevolkingsonderzoek, en waarin vervolgonderzoek heeft aangetoond dat er geen afwijkingen in de baarmoederhals zijn gevonden. Ons onderzoek zal de vraag beantwoorden of deze test kan voorspellen of er vervolgbehandeling nodig is of niet.

Dr. William Leenders, Afdeling Biochemie, en Dr. Willem Melchers, Afdeling Medische Microbiologie, Radboud Instituut voor moleculaire levenswetenschappen

SONAR
De eerste subsidieaanvraag die gehonoreerd is betreft een onderzoek naar de Sentinel Node in Ovarian Cancer (SONAR) (de schildwachtklier bij het ovariumcarcinoom).
Het betreft een onderzoek van prof. dr. Roy Kruitwagen en dr. Toon van Gorp, beide gynaecoloog-oncoloog aan het MUMC+ te Maastricht. Drs. Stephanie Speth en Yorne Ubachs, basisarts en PhD-kandidaat, zijn als onderzoekers bij dit project betrokken.
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare schildwachtklierprocedure bij het klinisch vroegstadium ovariumcarcinoom, een kanker met het hoogste sterftecijfer binnen de gynaecologie. Het hoge sterftecijfer wordt verklaard door het gegeven dat de diagnose vaak pas laat gesteld wordt. Met ondersteuning van een aantal nog te verrichten pilotstudies wordt een (inter)nationaal projectvoorstel geschreven voor een grootschalige subsidie­aanvraag bij een (andere) externe subsidiegever.
De schildwachtklier is de eerste lymfklier waar een orgaan of lichaamsdeel op draineert. Daarom kan deze lymfklier iets zeggen over de status van de andere lymfklieren. Een goede schildwachtklierprocedure kan derhalve mogelijk zorgen voor een meer accurate herkenning van de lymfklierstatus en dus een betere behandeling. Omdat sentinel node studies bij het ovariumcarcinoom tot op heden zeer beperkt zijn, is het van belang hier nader onderzoek naar te doen. Dat wordt nu mede mogelijk gemaakt door dit onderzoek.

The importance of the immunological landscape in early ovarian cancer development
Het tweede onderzoek betreft een studie waarbij nader gekeken wordt naar immunologische factoren en de rol hiervan bij de ontwikkeling van ovarium­carcinoom. Er is reeds veel ervaring opgedaan op dit terrein, zodat er expertise en materialen beschikbaar zijn, maar ook een grote verzameling samples van zowel carcinomen als de diverse veronderstelde voorstadia. Dit maakt dat dit een unieke mogelijkheid biedt om het onderzoek uit te breiden om zo meer inzicht te geven in het proces van een voorstadium in de eileider naar een uitgebreid gemetastaseerd ovariumcarcinoom.
Dit voorstel is ingediend door dr. Anne van Altena (gynecological oncologist, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc) en prof. dr. I.J.M. de Vries (researcher, Department of Tumor immunology Radboudumc). Andere leden van het projectteam zijn dr. J. Bulten (pathologist, Department of Pathology Radboudumc), drs. M. Gorris (research PhD student, Department of Tumor immunology Radboudumc), prof. dr. L.F.A.G. Massuger (gynecological oncologist, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc), drs. S.C.H.A. van der Steen (researcher and registrar Obstetrics and Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc), dr. J. Textor (researcher, Department of Tumor immunology Radboudumc), dr. K. van de Vijver (pathologist, Department of Pathology, Netherlands Cancer Institute – Antoni van Leeuwenhoek) en drs. C. Wefers (research PhD student, Department of Obstetrics and Gynecology and Department of Tumor immunology Radboudumc).
Deelnemende ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (dr. M.P.M.L. Snijders), Elisabeth/TweeSteden Tilburg (dr. J.M.A. Pijnenborg, Netherlands Cancer Institute Amsterdam (dr. K. van de Vijver), Maastricht Universitair Medisch Centrum (prof. Dr. R.F.P.M. Kruitwagen), Catharina Ziekenhuis Eindhoven (dr. R.L.M. Bekkers) en Rijnstate Hospital Arnhem (dr. A.L. Aalders).

Project Precision Medicine Approach in Ovarian Cancer
Dit is vooralsnog het laatste onderzoek dat in 2017 gefinancierd is.
In een eerste pilot is gekeken naar het buikvocht van vrouwen met eierstokkanker en in dit onderzoek wordt de onderzoekslijn uitgebreid.
In de pilot is de vraag gesteld of cellen uit dit buikvocht gebruikt kunnen worden om te voorspellen of chemotherapie werkzaam zal zijn bij de patiënten en welke vorm van chemotherapie dan het beste resultaat geeft. De eerste resultaten laten inderdaad zien dat deze cellen gekweekt kunnen worden en verschillende respons op chemotherapie laten zien. Er zullen echter veel meer samples geanalyseerd moeten worden om op alle vragen een antwoord te geven. Daar is dit onderzoek voor.
Ook dit onderzoek is ingediend door dr. Anne van Altena. De andere projectleden zijn: dr. R.C. Buijsman (managing director and Head of chemistry Netherlands Translational Research Center B.V.), dr. J. Bulten (pathologist, Department of Pathology Radboudumc), dr. M. Ligtenberg (genetics, Department of Genetics Radboudumc), prof. dr. L.F.A.G. Massuger (gynecological oncologist, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc Nijmegen), dr. N. Ottevanger (medical oncologist, Department of Oncology Radboudumc), prof. dr. I.J.M. de Vries (researcher, Department of Tumor immunology Radboudumc) end r. G.J.R. Zaman (managing director and head of biology, Netherlands Translational Research Center B.V.).

 

Door uw aankoop steunt u Ruby and Rose

SHOP & DONEER!