Nalatenschap en schenkingen

Nalatenschap en schenkingen

Wilt u een erfenis nalaten of schenking aan stichting Ruby and Rose doen?

Bent u een vaste donateur van Ruby and Rose of wilt u ons een donatie doen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om een periodieke schenking te doen om optimaal belastingvoordeel te behalen. Als u minimaal vijf jaar lang hetzelfde bedrag stort, kunt u deze donatie volledig aftrekken van de belasting, ongeacht de hoogte van de schenking of van uw inkomen.

Met deze vorm van doneren kunt u de gift aan de stichting Ruby and Rose volledig in mindering brengen in uw aangifte inkomstenbelasting, zonder dat u de giftendrempel hoeft te overschrijden. Sinds 1 januari 2014 is het bij deze vorm van een periodieke schenking niet meer noodzakelijk om een notaris in te schakelen. Een schriftelijke overeenkomst tussen u, als schenker, en Ruby and Rose, de ontvanger, is voldoende.

Klik hier voor een standaard overeenkomst, die u zelf kunt invullen en alvast door ons is ingevuld.

Wilt u meer weten over schenkingen of het nalaten van een erfenis? Via de website schenking.nl vindt u meer informatie over het doen van een schenking. Bij de website: notaris.nl kunt u een notaris bij u in de buurt zoeken.

Door uw aankoop steunt u Ruby and Rose

SHOP & DONEER!