Precision Medicine Approach in Ovarian Cancer  

Precision Medicine Approach in Ovarian Cancer   Onderzoek naar het voorspellen van de werking van chemotherapie op het buikvocht van patiënten met eierstokkanker

De behandeling van eierstokkanker is een combinatie van een operatie en chemotherapie (Taxol/Carboplatinum). Helaas zien we dat bij niet iedere patiënt de chemotherapie goed werkt. Dit betekent dat patiënten een aantal weken chemotherapie krijgen inclusief de bijwerkingen, zonder dat het de ziekte in de buik vermindert. Helaas kunnen we niet van tevoren voorspellen of de chemotherapie gaat werken of niet.

Bij patiënten met eierstokkanker in een gevorderd stadium produceert de tumor buikvocht. Dit buikvocht kan veel klachten geven, daarom wordt het vaak met een punctie uit de buik gehaald of tijdens de operatie verwijderd. Dit buikvocht willen we gebruiken in het onderzoek. In het buikvocht zitten tumorcellen. In dit onderzoek willen we gaan kijken of het mogelijk is om in het laboratorium te kijken naar de tumorcellen in het buikvocht. We willen kijken of die tumorcellen goed of slecht reageren op de verschillende soorten chemotherapie en of dit overeen komt met de klinische respons van de patiënt op de chemotherapie. Daarmee willen we kijken of het mogelijk is om per patiënt te voorspellen of de chemotherapie gaat werken of niet.

Het doel is om uiteindelijk te bereiken dat wanneer iemand buikvocht af laat nemen, dat het naar het laboratorium wordt opgestuurd en dat dan duidelijk wordt welk soort chemotherapie de patiënt het beste kan krijgen. Zo kan dan (hopelijk) per patiënt worden gekeken wat  de beste behandeling is voor die individuele patiënt.

Update februari 2019:
De eerste resultaten van de pilot studie zijn veelbelovend. Deze zijn
gepresenteerd in de vorm van een posterpresentatie tijdens de European
Association of Cancer Research (EACR) conferentie in Amsterdam in juni 2018
en tijdens een conferentie van de International Gynaecologic Cancer Society
(IGCS) in Kyoto (Japan) in september 2018.

De grotere studie naar de tumorcellen uit het buikvocht begint nu ook te
lopen. Het aantal ziekenhuizen dat deelneemt is uitgebreid. Naast het
Radboudumc en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, nemen ook het Maastricht UMC+ en het
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem deel. In het Maasziekenhuis Pantein in
Boxmeer loopt de aanvraag nog. Het verzamelen van het buikvocht van de
patiënten begint ook te lopen. Op dit moment zijn er 15 patiënten in de
studie geïncludeerd. De komende twee jaar zullen de onderzoekers nog meer
buikvocht verzamelen in de verschillende ziekenhuizen. De afdelingen die
deelnemen zijn naast de afdeling verloskunde en gynaecologie, de medische
oncologie, de pathologie, de tumorimmunologie en de genetica.

Mijn naam is Judith den Ouden, ik doe onderzoek naar eierstokkanker.

Dit is vooralsnog het laatste onderzoek dat in 2017 gefinancierd is.
In een eerste pilot is gekeken naar het buikvocht van vrouwen met eierstokkanker en in dit onderzoek wordt de onderzoekslijn uitgebreid.
In de pilot is de vraag gesteld of cellen uit dit buikvocht gebruikt kunnen worden om te voorspellen of chemotherapie werkzaam zal zijn bij de patiënten en welke vorm van chemotherapie dan het beste resultaat geeft. De eerste resultaten laten inderdaad zien dat deze cellen gekweekt kunnen worden en verschillende respons op chemotherapie laten zien. Er zullen echter veel meer samples geanalyseerd moeten worden om op alle vragen een antwoord te geven. Daar is dit onderzoek voor.
Ook dit onderzoek is ingediend door dr. Anne van Altena. De andere projectleden zijn: dr. R.C. Buijsman (managing director and Head of chemistry Netherlands Translational Research Center B.V.), dr. J. Bulten (pathologist, Department of Pathology Radboudumc), dr. M. Ligtenberg (genetics, Department of Genetics Radboudumc), prof. dr. L.F.A.G. Massuger (gynecological oncologist, Department of Obstetrics and Gynecology Radboudumc Nijmegen), dr. N. Ottevanger (medical oncologist, Department of Oncology Radboudumc), prof. dr. I.J.M. de Vries (researcher, Department of Tumor immunology Radboudumc) end r. G.J.R. Zaman (managing director and head of biology, Netherlands Translational Research Center B.V.).

Door uw aankoop steunt u Ruby and Rose

SHOP & DONEER!