Doelstelling

Op grond van de statuten heeft stichting Ruby and Rose ten doel het werven van fondsen ter financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek en behandeling van gynaecologische kanker, het voeren van voorlichtingscampagnes en het initiëren van projecten en activiteiten in het kader van bovengemelde doelstellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Hoe we die doelen willen bereiken wordt uitgewerkt in ons beleidsplan dat op deze website te vinden is. Concreet is ons doel minder gynaecologische kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor gynaecologisch oncologische patiënten.

Door uw aankoop steunt u Ruby and Rose

SHOP & DONEER!
open

Ondervind u problemen met betalen in de facebook browser? Open a.u.b. de link in uw eigen browser.