Over Vrouwenkanker

Opvallende stijging van gynaecologische kankers in Nederland

Nederland heeft een van de beste registraties van het vóórkomen van kanker van de gehele wereld.

We kunnen daarmee heel fraai volgen wat er met de verschillende vormen van deze ziekte in de loop van de tijd gebeurd. In totaal wordt bij ongeveer 90.000 personen per jaar de diagnose kanker gesteld. Dit aantal groeit elk jaar gestaag door en mannen en vrouwen houden elkaar daarbij aardig in evenwicht.

Kijken we specifiek naar gynaecologische kankers dan zien we ook daar een stijging gedurende de afgelopen 10 jaar (van 2000 tot 2010). Deze stijging is verschillend voor de verschillende vormen van vrouwelijke kanker. Daar waar baarmoederhals- en eierstokkanker op ongeveer hetzelfde niveau blijven zien we een opvallende stijging in het aantal gevallen van baarmoederkanker (+30%) en schaamlipkanker (+50%). Ook wanneer we kijken naar overlijdenscijfers dan zien we daar dezelfde trend zij het gelukkig op een wat lager niveau. De totale incidentie van vrouwelijke kankers stijgt met 22% terwijl het aantal overlijdens aan deze groep ziektes met slechts 9% stijgt. Dit geeft steun aan de gedachte dat we met onze aanpak toch op de goede weg zitten.

Wat is nu de verklaring van die opvallende stijging in het aantal gevallen van baarmoeder- en schaamlipkanker? Het zijn beiden ziektes die met name op oudere leeftijd optreden en we weten dat we met zijn allen gemiddeld steeds ouder worden. Toch is dit zeker niet de enige verklaring. Onze bevolking groeide van het jaar 2000 tot 2010 met 4% tot 16.500.000 inwoners. Kijken we naar de groep 65-plussers dan groeide deze subgroep met ruim 12%. Dat is een forse stijging maar bij lange na niet de 30 tot 50% groei die we zien voor genoemde kankers. Er moet dus meer aan de hand zijn.

Voor baarmoederkanker zou de verklaring gevonden kunnen worden in de schrikbarende stijging van het aantal gevallen van adipositas. Je hoeft op straat maar om je heen te kijken om te ervaren dat deze bekende risicofactor een rol van betekenis gaat spelen. En deze trend is pas net ingezet en zal de komende jaren steeds erger worden.

Voor schaamlipkanker is het veel moeilijker tot een plausibele verklaring te komen van de 50% stijging gedurende een periode van 10 jaar. Factoren die een rol zouden kunnen spelen zijn rookgedrag, pilgebruik en veranderingen in sexueel gedrag waardoor het Humaan Papilloma Virus meer kansen krijgt. Er is veel behoefte aan epidemiologisch onderzoek om helder te krijgen wat nu de exacte oorzaken zijn van bovengenoemde stijging. Pas nadat deze factoren geïdentificeerd zijn kunnen we een strategie op poten zetten om een verdere groei van het aantal vrouwelijke kankers te voorkomen.

Door uw aankoop steunt u Ruby and Rose

SHOP & DONEER!